Werkervaring

Bekijk mijn LinkedIn profiel

Naast mijn werk run ik mijn eigen non profit organisatie. Helping Hands 4 Smiling Faces doet concrete, kleinschalige projecten die de leefwereld verbeteren van kinderen in kindertehuizen in ontwikkelingslanden. Klik op het logo voor meer informatie. 

http://www.4smilingfaces.com/

Ik denk weleens dat ik mijn lessen beter kan opnemen en op YouTube zetten. Dan stuur ik de leerlingen wel een linkje…Het zou me niets verbazen als dat prima zou werken. Misschien moet ik het gewoon eens uitproberen… (Bas, professional 34)


COMMUNICATIE,  PROJECTEN, FONDSENWERVING projecten | evenementen | strategie & positionering | website ontwikkeling | (web)redactie & contentmanagement | redactiecoördinatie | communicatie | fundraising
MEDIACOACH mediacoaching & lessen | informatievaardigheden | mediaprotocollen | betrokkenheid bij (media)beleid | workshops | ouderavonden & themaweken | lesmateriaal | eerste hulp bij internet en (social) media ongelukken | social media | mediaopvoeding, -bewustzijn en -empowerment | informeren over actuele mediaontwikkelingen | onderzoek | brain- en gamestorming | klankborden
COACH & BEGELEIDER coaching | begeleiding | regie voeren over eigen leven | bevorderen bewegen en verplaatsen | bevorderen sociale redzaamheid | bevordering/compensatie zelfredzaamheid | huiswerk- en educatieve begeleiding | mediawijsheid en veilig online gedrag |  hulp bij leren zorgen voor eigen huishouding | leren toepassen van al aangeleerde vaardigheden | maatschappelijke participatie | structureren dagactiviteiten 
WMO CONSULENT keukentafelgesprekken | indicaties | verslaglegging
Copyright © 2016 4KindKRACHT & Tjitske Weersma | Geregistreed bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 64401375 | BTW nummer: NL177004320B01 | Algemene Voorwaarden 
Sitemap | Disclaimer| Privacyverklaring