WMO consulent

WMO consulent

Als WMO consulent indiceer ik de noodzaak voor een voorziening op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ik draag zorg voor de behandeling en afhandeling van WMO-aanvragen. Ik onderderzoek aanvragen op rechtmatigheid en stel een indicatie voor de besluitvorming. Als WMO consulent ga ik op huisbezoek en voer ik keukentafelgesprekken ter beoordeling van de aanvraag. Naar aanleiding daarvan stel ik rapportages en beschikkingen op en werk ik - indien nodig - samen met externe partijen. Ik heb m’n opleiding gedaan bij het Kenniscentrum WMO en die in juni 2017 afgerond. 

Het is weer een andere manier om mensen verder te helpen. (Tjitske)

COMMUNICATIE,  PROJECTEN, FONDSENWERVING projecten | evenementen | strategie & positionering | website ontwikkeling | (web)redactie & contentmanagement | redactiecoördinatie | communicatie | fundraising
MEDIACOACH mediacoaching & lessen | informatievaardigheden | mediaprotocollen | betrokkenheid bij (media)beleid | workshops | ouderavonden & themaweken | lesmateriaal | eerste hulp bij internet en (social) media ongelukken | social media | mediaopvoeding, -bewustzijn en -empowerment | informeren over actuele mediaontwikkelingen | onderzoek | brain- en gamestorming | klankborden
COACH & BEGELEIDER coaching | begeleiding | regie voeren over eigen leven | bevorderen bewegen en verplaatsen | bevorderen sociale redzaamheid | bevordering/compensatie zelfredzaamheid | huiswerk- en educatieve begeleiding | mediawijsheid en veilig online gedrag |  hulp bij leren zorgen voor eigen huishouding | leren toepassen van al aangeleerde vaardigheden | maatschappelijke participatie | structureren dagactiviteiten 
WMO CONSULENT keukentafelgesprekken | indicaties | verslaglegging
Copyright © 2016 4KindKRACHT & Tjitske Weersma | Geregistreed bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 64401375 | BTW nummer: NL177004320B01 | Algemene Voorwaarden 
Sitemap | Disclaimer| Privacyverklaring