Werkwijze

Hoe doe ik wat ik doe?

Ik praat altijd eerst met jullie ouders/verzorgers/professionals om te horen:

 • Wat de uitdagingen zijn waarbij jullie mijn hulp kunnen gebruiken;
 • hoe jullie tegen mediawijsheid aankijken;
 • hoe mediawijs jullie zelf zijn;
 • welke zorgen jullie hebben over het eigen mediagedrag en dat van kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen; 
 • wanneer het coachingstraject voor jullie is geslaagd.
 • wat we precies gaan doen, hoe en wanneer;
 • hoe we met elkaar omgaan; 
 • wat we van elkaar kunnen verwachten;
 • of ik dat doe in 1 op 1 contact of in een groep;
 • of het gaat om een eenmalige afspraak of meerdere ontmoetingen;
 • hoe ik een en ander rapporteer;
 • kosten. 

Een belangrijke vraag is waarom jullie het coachingstraject ingaan. Is dat voor verbetering van jullie eigen mediawijsheid, die van kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen of beiden. 

Volgende stap is een goed gesprek met de kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen in kwestie

 • Wie zijn zij en wat houdt hen bezig? 
 • Wat doen en laten zij op internet en (social) media?
 • Waarmee kan ik hen helpen?

Vaak helpt het al enorm om op dit moment de kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen, ouders en professionals samen te brengen en te verbinden. Als het even kan om op een creatieve manier. Dat levert vaak verrassende inzichten op bij alle betrokkenen en vergroot onderling begrip.

Daarna maak ik de stand van zaken op: 

 • Hoe is het gesteld met de mediawijsheid van alle betrokkenen?
 • Welke zorgen zijn er over het eigen mediagebruik en dat van de kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen? 
 • Welke uitdagingen gaan we aanpakken en hoe doen we dat: stappenplan maken.

Vervolgens gaan we dat stappenplan uitvoeren en steken de handen uit de mouwen. Niet alleen maar praten, maar vooral ook dingen doen en ervaren. Ik doe dat vooral in de vorm van op maat gemaakte workshops, die passen bij wat jullie nodig hebben. Maar andere werkvorm zijn uiteraard ook mogelijk. Als het nodig is, kan ik jullie in contact brengen met mensen of organisaties die meer weten van bepaalde onderwerpen. 

Enige tijd na afloop van het traject bespreken we nog met elkaar hoe het nu gaat, wat het traject jullie heeft gebracht en of er nog nieuwe uitdagingen zijn die we moeten oppakken.  

Ik computer iedere dag met m’n dochter, omdat ik het belangrijk vind dat ze er – ondanks haar handicap – toch mee uit de voeten kan. Mijn probleem is meer dat ik het lastig vind om spellen en programma’s te vinden die echt bij haar vermogens aansluiten. (Thijs, 50)

COMMUNICATIE,  PROJECTEN, FONDSENWERVING projecten | evenementen | strategie & positionering | website ontwikkeling | (web)redactie & contentmanagement | redactiecoördinatie | communicatie | fundraising
MEDIACOACH mediacoaching & lessen | informatievaardigheden | mediaprotocollen | betrokkenheid bij (media)beleid | workshops | ouderavonden & themaweken | lesmateriaal | eerste hulp bij internet en (social) media ongelukken | social media | mediaopvoeding, -bewustzijn en -empowerment | informeren over actuele mediaontwikkelingen | onderzoek | brain- en gamestorming | klankborden
COACH & BEGELEIDER coaching | begeleiding | regie voeren over eigen leven | bevorderen bewegen en verplaatsen | bevorderen sociale redzaamheid | bevordering/compensatie zelfredzaamheid | huiswerk- en educatieve begeleiding | mediawijsheid en veilig online gedrag |  hulp bij leren zorgen voor eigen huishouding | leren toepassen van al aangeleerde vaardigheden | maatschappelijke participatie | structureren dagactiviteiten 
WMO CONSULENT keukentafelgesprekken | indicaties | verslaglegging
Copyright © 2016 4KindKRACHT & Tjitske Weersma | Geregistreed bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 64401375 | BTW nummer: NL177004320B01 | Algemene Voorwaarden 
Sitemap | Disclaimer| Privacyverklaring