Waarom?

Waarom doe ik wat ik doe?

Veel ouders en professionals rondom kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen hebben zorgen over hun mediagebruik (internet, smartphones, games etc.) Vooral als zij door ziekte, handicap of leven in tegenwind extra kwetsbaar zijn. 

Kun jij de snelle ontwikkelingen in de moderne communicatie een beetje bijhouden? Leidt (social) mediagebruik regelmatig tot problemen? Ben jij bezorgd over wat er online allemaal gebeurd? Heb jij last van de digitale kloof tussen jezelf en jonge mensen? 

Doe een upgrade


Je bent niet de enige! Velen zijn bezorgd over het (social) mediagebruik van kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen, de invloed daarvan op alle facetten van het leven en dat van de naaste omgeving. Daar kan je wat aan doen: geef hen een upgrade. Maak hen mediawijzer, zodat ze weerbaarder en zelfredzamer worden en gun jezelf ook dat genoegen.    

Hoe komt het eigenlijk?


Het probleem bij mediagebruik is niet alleen de kloof in kennis en vaardigheden tussen volwassenen en kinderen/jongeren, want die kun je verkleinen. Wat vele volwassenen vooral parten speelt, is hoe zij denken over hun eigen mediagedrag en dat van kinderen/jongeren. (On)bewust maken ze van internet, smartphones, games etc. onbekende en angstaanjagende omgevingen vol risico’s en gevaren voor iedereen. Deels terecht, want die risico’s zijn er, maar met de juiste kennis, vaardigheden en houding zijn ze beter te managen.   

Wat er nodig is?


In een mediacoachingstraject van 4KindKRACHT is er aandacht voor zowel kennis en vaardigheden als de onderliggende zorgen en overtuigingen. Samen kijken we wat er nodig is om iedereen mediawijzer te maken. We buigen de zorgen om naar kansen en mogelijkheden, die media allen bieden. Ook aan kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen. 

Waarom 4KindKRACHT?


4KindKRACHT heeft zich toegelegd op communicatietraining en mediacoaching op maat van kinderen, jongeren en volwassenen die door ziekte, handicap of andere moeilijke omstandigheden extra kwetsbaar zijn. Voor hen zijn media een grotere uitdaging dan gewoonlijk. 4KindKRACHT wijst hen de weg naar een zo zelfstandig mogelijk mediagebruik, waar weerbaarheid en zelfredzaamheid binnen de grenzen van hun uitdagingen centraal staan.  

(Ik sta overigens ook open voor andere doelgroepen.) 

Ik snap de aantrekkingskracht van mobieltjes wel. Ben ook dol op de mijne. Maar ik weet de uitknop nog te vinden en gebruiken. Die hebben ze vergeten uit te leggen aan de kinderen van nu. (Marieke, professional, 43)

COMMUNICATIE,  PROJECTEN, FONDSENWERVING projecten | evenementen | strategie & positionering | website ontwikkeling | (web)redactie & contentmanagement | redactiecoördinatie | communicatie | fundraising
MEDIACOACH mediacoaching & lessen | informatievaardigheden | mediaprotocollen | betrokkenheid bij (media)beleid | workshops | ouderavonden & themaweken | lesmateriaal | eerste hulp bij internet en (social) media ongelukken | social media | mediaopvoeding, -bewustzijn en -empowerment | informeren over actuele mediaontwikkelingen | onderzoek | brain- en gamestorming | klankborden
COACH & BEGELEIDER coaching | begeleiding | regie voeren over eigen leven | bevorderen bewegen en verplaatsen | bevorderen sociale redzaamheid | bevordering/compensatie zelfredzaamheid | huiswerk- en educatieve begeleiding | mediawijsheid en veilig online gedrag |  hulp bij leren zorgen voor eigen huishouding | leren toepassen van al aangeleerde vaardigheden | maatschappelijke participatie | structureren dagactiviteiten 
WMO CONSULENT keukentafelgesprekken | indicaties | verslaglegging
Copyright © 2016 4KindKRACHT & Tjitske Weersma | Geregistreed bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 64401375 | BTW nummer: NL177004320B01 | Algemene Voorwaarden 
Sitemap | Disclaimer| Privacyverklaring