Resultaat

Een upgrade door 4KindKRACHT biedt: 

 • Meer veiligheid voor kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen op internet en (social) media;
 • tools om die veiligheid te bewerkstelligen;
 • minder stress, angst en zorgen over de veiligheid van kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen op internet en (social) media;
 • meer gemoedsrust over het welzijn van kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen;
 • minder ongelukken;
 • meer weerbaarheid als er onverhoopt toch iets gebeurt;
 • meer zelfredzaamheid voor alle betrokkenen; 
 • meer kennis van zaken; 
 • meer mediavaardigheden; 
 • meer (zelf)vertrouwen over eigen mediawijsheid en die van kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen; 
 • internet en (social) media worden weer leuk;
 • betere onderlinge relaties tussen kinderen, jongeren, ouders en professionals;
 • blijere kinderen, ouders en professionals;
 • meer tijd om gewoon kind, ouder of professional te zijn;
 • meer en mogelijk een verassend inzicht in de (on)mogelijkheden van kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen die kunnen helpen bij de begeleiding;
 • creatieve werkvormen die ook op andere plekken en manieren kunnen worden gebruikt;

En jullie helpen niet alleen jezelf, maar ook de omgeving. Als iedereen meer mediawijs is, zijn er minder zorgen en kan iedereen naar vermogen gebruik maken van de kansen en mogelijkheden die internet en (social) media bieden. Gun dat jezelf en vooral kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen!   

Ik krijg soms de indruk dat mensen denken dat kinderen met een ziekte of handicap altijd lief en leuk zijn. Nou, dat is dus niet waar. Het zijn gewoon kinderen, vaak lief en leuk en soms stomvervelend en chagrijnig. Ze hebben alle nukken en kuren die ‘gewone’ kinderen ook hebben. Door de situatie waarin ze zitten, hebben ze geregeld nog extra uitdagingen als het gaat om gedrag en humeur. (Marise, professional, 32)

COMMUNICATIE,  PROJECTEN, FONDSENWERVING projecten | evenementen | strategie & positionering | website ontwikkeling | (web)redactie & contentmanagement | redactiecoördinatie | communicatie | fundraising
MEDIACOACH mediacoaching & lessen | informatievaardigheden | mediaprotocollen | betrokkenheid bij (media)beleid | workshops | ouderavonden & themaweken | lesmateriaal | eerste hulp bij internet en (social) media ongelukken | social media | mediaopvoeding, -bewustzijn en -empowerment | informeren over actuele mediaontwikkelingen | onderzoek | brain- en gamestorming | klankborden
COACH & BEGELEIDER coaching | begeleiding | regie voeren over eigen leven | bevorderen bewegen en verplaatsen | bevorderen sociale redzaamheid | bevordering/compensatie zelfredzaamheid | huiswerk- en educatieve begeleiding | mediawijsheid en veilig online gedrag |  hulp bij leren zorgen voor eigen huishouding | leren toepassen van al aangeleerde vaardigheden | maatschappelijke participatie | structureren dagactiviteiten 
WMO CONSULENT keukentafelgesprekken | indicaties | verslaglegging
Copyright © 2016 4KindKRACHT & Tjitske Weersma | Geregistreed bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 64401375 | BTW nummer: NL177004320B01 | Algemene Voorwaarden 
Sitemap | Disclaimer| Privacyverklaring