Onderwerpen van gesprek

Via media en vooral mobieltjes komt er van alles op iedereen af. De ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo: het is veel en gaat supersnel. Voor je het weet loop je achter op de ontwikkelingen en je kinderen, want zij zijn heel vaak experts als het gaat om mediawijsheid. Best heftig allemaal. Voor iedereen en vooral voor kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen. Dan brengt alles internet en (social) media allemaal extra vragen, uitdagingen en zorgen met zich mee. 

Daarom kijken we samen naar hoe en waarmee ik ieder van jullie het beste kan helpen…een paar voorbeelden van onderwerpen waar we het over zouden kunnen hebben…. 

 • Mediawijsheid in het algemeen
;
 • (Online) privacy
;
 • In gesprek gaan over mediawijsheidszaken; ‘hoe was het vandaag online?’ 
 • Social media; 

 • Mobieltjes
 • Social media stress (SMS) en/of de angst om dingen te missen (FOMO)
;
 • 24/7 uur online zijn; grenzen stellen en handhaven
 • Sexting, seksualisering & stereotyping, seks, bloot en porno
;
 • Grooming en loverboys;
 • Games, gaming en gamefication;
 • WhatsApp groepen en wat daar allemaal in gebeurt;
 • (Cyber)pesten
;
 • Online vriendschappen
 • Geweld
 en de invloed daarvan op kinderen en jongeren;
 • Reclame en de invloed daarvan op kinderen en jongeren
;
 • Online zoeken, vinden en beoordelen;
 • Maken en beheren van website of blog en wat daar allemaal bij komt kijken;
 • Eerste hulp bij internet- en (social) media ongelukken;
 • Op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op mediagebied;
 • Allerlei andere mediaprojecten
;
 • Zien en benutten van alle positieve kansen en mogelijkheden die internet en (social) media bieden.

Speciale media uitdagingen rondom kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen:

 • Creëren van een cirkel van vertrouwen rondom kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen;
 • Praktische vaardigheden als leren omgaan met een smartphone, WhatsAppen en dat soort zaken
 • Aanleren van veilig gedrag en tijdig hulp inschakelen;
 • Voorkomen dat je uit angst kwetsbare kinderen kansen en mogelijkheden van internet en (social) media ontzegt
.

Speciale media uitdagingen voor professionals rondom kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen:

 • Opstellen van internet, anti-pest en/of social media protocollen met inbreng van ouders en vooral kinderen;
 • Inpassen van die protocollen in het beleid van school, instelling of organisatie;
 • Overbruggen van de digitale kloof tussen volwassenen en kinderen en/of voor- en tegenstanders van alles internet en (social) media;
 • Organiseren mediawijze ouder- en voorlichtingsavond of dito themaweek;
 • Mediaprojecten om iets leuks te creëren met de kinderen waarmee jullie werken.

Maar misschien is er wel iets wat jullie veel meer bezig houdt. Zeg het maar. Ik vind het belangrijk dat we dingen doen en bespreken waarmee ik jullie echt help. 

Soms kan je kinderen met een klein beetje kennis heel snel zoveel meer online veiligheid bieden. (Enrico, professional 52)

COMMUNICATIE,  PROJECTEN, FONDSENWERVING projecten | evenementen | strategie & positionering | website ontwikkeling | (web)redactie & contentmanagement | redactiecoördinatie | communicatie | fundraising
MEDIACOACH mediacoaching & lessen | informatievaardigheden | mediaprotocollen | betrokkenheid bij (media)beleid | workshops | ouderavonden & themaweken | lesmateriaal | eerste hulp bij internet en (social) media ongelukken | social media | mediaopvoeding, -bewustzijn en -empowerment | informeren over actuele mediaontwikkelingen | onderzoek | brain- en gamestorming | klankborden
COACH & BEGELEIDER coaching | begeleiding | regie voeren over eigen leven | bevorderen bewegen en verplaatsen | bevorderen sociale redzaamheid | bevordering/compensatie zelfredzaamheid | huiswerk- en educatieve begeleiding | mediawijsheid en veilig online gedrag |  hulp bij leren zorgen voor eigen huishouding | leren toepassen van al aangeleerde vaardigheden | maatschappelijke participatie | structureren dagactiviteiten 
WMO CONSULENT keukentafelgesprekken | indicaties | verslaglegging
Copyright © 2016 4KindKRACHT & Tjitske Weersma | Geregistreed bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 64401375 | BTW nummer: NL177004320B01 | Algemene Voorwaarden 
Sitemap | Disclaimer| Privacyverklaring