Mediawijsheid

We zijn een eind gekomen sinds rooksignalen, morsecode, minstreels en postduiven. De kunst van het verzenden en versturen van berichten en verspreiden van entertainment is door de geschiedenis heen onherkenbaar veranderd. En die veranderingen gaan de laatste decennia sneller en sneller. 

Aandacht voor deze ontwikkelingen is van alle tijden. Er zijn enorme hoeveelheden boeken over geschreven en onderzoeken naar gedaan. Vroeger had je projecten als ‘Krant in de klas’. Nu gaat het over andere onderwerpen zoals reclames, games, social media, (cyber)pesten etc.  

Praat met honderd mensen over communicatie en mediawijsheid en het betekent voor iedereen wat anders. Mediawijsheid en communicatie biedt voor iedereen andere uitdagingen en levert voor iedereen andere kansen, mogelijkheden en zorgen op. 

Mediawijsheid en communicatie is een veel omvattend vak, dat steeds in beweging is. Het is alles dat je moet weten, kunnen en doen om bewust, kritisch en actief te leven in onze ingewikkelde, steeds veranderende wereld, die doordrenkt is met media. 

De huidige trend in de maatschappij is die naar zelfredzaamheid en zelfsturing. Allemaal prachtig, mits je de vermogens hebt om daar vorm aan te geven. Er zijn veel kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen die dat niet kunnen of in ieder geval niet in gewenste mate. Zij hebben extra hulp en steun nodig. Zeker bij hun mediagebruik, waar zij door hun uitdagingen en beperkingen nou eenmaal meer, grotere en andere risico’s lopen dan gewoonlijk.

Communicatietraining en Mediacoaching door 4KindKRACHT is een persoonlijk traject waarbij het draait om maatwerk. Dat geldt in het bijzonder voor de kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen waarmee ik werk. Het is geen exacte wetenschap. Er zijn lang niet altijd panklare oplossingen. In gesprek blijven is cruciaal. De centrale vragen zijn altijd ‘hoe gaat het met jou?’, ‘wat heb jij nodig?’ en ‘hoe kan ik jou het beste helpen?’.

Kinderen met een handicap zijn authentiek, ontwapenend eerlijk en hebben hun eigen onnavolgbare logica. Ze hebben geen filter en dat is vaak leuk, maar niet altijd. Uitspraken of handelingen kunnen bij anderen heel hard overkomen en er echt inhakken. Het is niet altijd gemakkelijk om daar wat aan te doen, omdat je lang niet altijd een beroep kunt doen op hun geweten, inlevingsvermogen en dat soort zaken. (Matthias, professional, 36) 

COMMUNICATIE,  PROJECTEN, FONDSENWERVING projecten | evenementen | strategie & positionering | website ontwikkeling | (web)redactie & contentmanagement | redactiecoördinatie | communicatie | fundraising
MEDIACOACH mediacoaching & lessen | informatievaardigheden | mediaprotocollen | betrokkenheid bij (media)beleid | workshops | ouderavonden & themaweken | lesmateriaal | eerste hulp bij internet en (social) media ongelukken | social media | mediaopvoeding, -bewustzijn en -empowerment | informeren over actuele mediaontwikkelingen | onderzoek | brain- en gamestorming | klankborden
COACH & BEGELEIDER coaching | begeleiding | regie voeren over eigen leven | bevorderen bewegen en verplaatsen | bevorderen sociale redzaamheid | bevordering/compensatie zelfredzaamheid | huiswerk- en educatieve begeleiding | mediawijsheid en veilig online gedrag |  hulp bij leren zorgen voor eigen huishouding | leren toepassen van al aangeleerde vaardigheden | maatschappelijke participatie | structureren dagactiviteiten 
WMO CONSULENT keukentafelgesprekken | indicaties | verslaglegging
Copyright © 2016 4KindKRACHT & Tjitske Weersma | Geregistreed bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 64401375 | BTW nummer: NL177004320B01 | Algemene Voorwaarden 
Sitemap | Disclaimer| Privacyverklaring