Begeleiding & Coaching

Ik ben een passievolle pionier die van aanpakken weet: multifunctioneel, creatief, met een handen uit de mouwen mentaliteit en schrijf- en organisatietalent. ‘Zeggen wat je doet en doen wat je zegt’ is mijn tweede natuur. Daarnaast ben ik een snelle schakelaar, proactief, zelfstandig, flexibel, betrokken, hulpvaardig en enthousiast. Een echt mensen mens, die uitgaat van wat de ander zelf kan en wil. Kleine en grote mensen ‘waar iets mee is’ zijn sinds 2000 het middelpunt van mijn werkzame leven.

In mijn werk wil ik (direct of indirect) bijdragen aan de zelfredzaamheid, weerbaarheid en het levensgeluk van kwetsbare en/of in tegenwind levende kleine en grote mensen. Betrokkenheid, positiviteit, inlevingsvermogen, creativiteit en improvisatievermogen zijn daarbij de sleutel. Mijn passie is om hun wereld op allerlei manieren leuker, blijer, beter en makkelijker te maken door hen te laten groeien en bloeien, zodat zij beter gebruik kunnen maken van alle kansen en mogelijkheden die hen toekomen en/of die zij zelf creëren. Met een beetje hulp komen zij verder. 

Mijn devies is samenwerken, begeleiden en ondersteunen, niet overnemen. Mensen in hun waarde laten. Anderen behandelen zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Zodoende versterk ik hun positie en vergroot ik hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Ik gun het een ieder dat hun wereld op die manier een beetje mooier wordt. 

4Kindkracht doet, uiteraard altijd in nauw overleg met alle betrokkenen: coaching | begeleiding | beter regie voeren over eigen leven | bevorderen bewegen en verplaatsen | bevorderen sociale redzaamheid | bevordering/compensatie zelfredzaamheid | huiswerk- en educatieve begeleiding | mediawijsheid en veilig online gedrag | hulp bij leren zorgen voor eigen huishouding | leren toepassen van al aangeleerde vaardigheden | maatschappelijke participatie | structureren dagactiviteiten 

Kinderen waar  iets mee is zijn gewoon kinderen waar iets mee is. Ze verdienen net als iedereen alle kansen en mogelijkheden die het leven hen bied en/of die zij zelf creëren.  Hen daarbij te helpen en ondersteunen maakt me blij…(Tjitske)

COMMUNICATIE,  PROJECTEN, FONDSENWERVING projecten | evenementen | strategie & positionering | website ontwikkeling | (web)redactie & contentmanagement | redactiecoördinatie | communicatie | fundraising
MEDIACOACH mediacoaching & lessen | informatievaardigheden | mediaprotocollen | betrokkenheid bij (media)beleid | workshops | ouderavonden & themaweken | lesmateriaal | eerste hulp bij internet en (social) media ongelukken | social media | mediaopvoeding, -bewustzijn en -empowerment | informeren over actuele mediaontwikkelingen | onderzoek | brain- en gamestorming | klankborden
COACH & BEGELEIDER coaching | begeleiding | regie voeren over eigen leven | bevorderen bewegen en verplaatsen | bevorderen sociale redzaamheid | bevordering/compensatie zelfredzaamheid | huiswerk- en educatieve begeleiding | mediawijsheid en veilig online gedrag |  hulp bij leren zorgen voor eigen huishouding | leren toepassen van al aangeleerde vaardigheden | maatschappelijke participatie | structureren dagactiviteiten 
WMO CONSULENT keukentafelgesprekken | indicaties | verslaglegging
Copyright © 2016 4KindKRACHT & Tjitske Weersma | Geregistreed bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 64401375 | BTW nummer: NL177004320B01 | Algemene Voorwaarden 
Sitemap | Disclaimer| Privacyverklaring