Privacyverklaring

Versie april 2018

4KindKRACHT is zich welbewust van het vertrouwen dat u in ons stelt en willen dat niet beschamen. Wij erkennen en respecteren volmondig het belang van de privacy van onze klanten, prospects en bezoekers van de website. Daarom behandelen en beveiligen wij uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. 

4KindKRACHT onderschrijft in alle gevallen hetgeen de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: 4KindKRACHT | tjitske@4kindkracht.nl

In het kader van de dienstverlening, wanneer u gebruik maakt van de diensten van 4KindKRACHT of anderszins contact met ons heeft, leggen wij gegevens vast. 4KindKRACHT gebruikt deze gegevens om haar  taken en dienstverlening uit te voeren. Bovendien worden de gegevens van allen die ons steunen gebruikt om hen te informeren over diverse activiteiten, projecten en producten van 4KindKRACHT. 

Gebruik van verzamelde gegevens 
Wanneer u zich aanmeldt voor een van de diensten/activiteiten/leveringen van 4KindKRACHT vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst/activiteit/levering naar behoren uit te kunnen voeren. 

De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde server van 4KindKRACHT en gebackupt bij een zorgvuldig geselecteerde derde partij. De gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. De stichting maakt geen combinaties met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Mocht dit om een of andere reden nodig of wenselijk zijn, dan vragen wij hiervoor van tevoren uw toestemming. 

Daar waar wij gebruik maken van onlinediensten die helpen bij de communicatie en bedrijfsvoering hebben we uiteraard met zorg gekozen voor betrouwbare derde partijen die de de naleving van de AVG hoog in het vaandel hebben staan. Waar nodig hebben we verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Communicatie 
Het is heel wel mogelijk dat 4KindKRACHT e-mails of andere berichten die u aan ons stuurt bewaart. Indien relevant voor desbetreffende situatie, vragen wij naar uw persoonlijke gegevens. Wij doen dit om uw vragen en/of opmerkingen naar behoren te verwerken en/of te beantwoorden. 

Fondsenwerving 
4KindKRACHT maakt geen gebruik van databewerkers. Gegevens worden door 4KindKRACHT nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. 

Clickgedrag 
Op de website van 4KindKRACHT worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,  zonder de bezoekers te identificeren. Dit doen we om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook gebruiken we de gegevens om meer gerichte informatie op de site te zetten en haar dienstverlening aan de bezoekers verder te optimaliseren. 

Gebruik van Cookies 
4KindKRACHT kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. 4KindKRACHT maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site voor u gemakkelijker en beter te maken. Tijdelijke cookies worden na bezoek van de website gewist. 

Daarnaast kan 4KindKRACHT ook gebruik maken van een permanente cookie. Een permanente cookie blijft op de harde schijf staan, tenzij u de cookie zelf wist. Aan de hand van deze cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u op de site langskomt. Met behulp van deze cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken. 

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de site. We gebruiken geen cookies die privacygevoelige informatie vastlegt. 

Wilt u geen cookies? 
Via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aangeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de ‘help’-functie van uw browser kunt u de exacte locatie en werkwijze achterhalen. Houd er rekening mee dat indien u (bepaalde) cookies weigert, u mogelijkerwijs geen of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze en andere websites!

Wilt u alleen geen reclamecookies ontvangen, dan kunt u het volgende doen:

• U kunt in uw browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren;
• U kunt een programma installeren als
 Adblocker (voor Chrome of Firefox) of Adblock voor Internet Explorer

4KindKRACHT en andere websites
Op de site van 4KindKRACHT treft u een diverse links aan naar andere websites. 4KindKRACHT draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt, indien aanwezig. 

E-mail
Indien u als klant, prospect en bezoeker van de website uw e-mailadres aan 4KindKRACHT heeft verstrekt, wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van diverse activiteiten, projecten en producten van 4KindKRACHT. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden, stuur dan een bericht naar dit mailadres: 
tjitske@4kindkracht.nl 

Vragen, feedback en wijzigingen 
4KindKRACHT behoudt zich het recht om wijziging aan te brengen in deze privacyverklaring. Bijvoorbeeld als onze on- en/of offline dienstverlening verandert, kan dit leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. 

Met vragen en feedback over ons privacybeleid kunt u zicht wenden tot: 4KindKRACHT | tjitske@4kindkracht.nl 

Hoe het met internet op school gaat? Op school? Ik zit nooit op school, alleen maar in school. (Matthijs, 16)

COMMUNICATIE,  PROJECTEN, FONDSENWERVING projecten | evenementen | strategie & positionering | website ontwikkeling | (web)redactie & contentmanagement | redactiecoördinatie | communicatie | fundraising
MEDIACOACH mediacoaching & lessen | informatievaardigheden | mediaprotocollen | betrokkenheid bij (media)beleid | workshops | ouderavonden & themaweken | lesmateriaal | eerste hulp bij internet en (social) media ongelukken | social media | mediaopvoeding, -bewustzijn en -empowerment | informeren over actuele mediaontwikkelingen | onderzoek | brain- en gamestorming | klankborden
COACH & BEGELEIDER coaching | begeleiding | regie voeren over eigen leven | bevorderen bewegen en verplaatsen | bevorderen sociale redzaamheid | bevordering/compensatie zelfredzaamheid | huiswerk- en educatieve begeleiding | mediawijsheid en veilig online gedrag |  hulp bij leren zorgen voor eigen huishouding | leren toepassen van al aangeleerde vaardigheden | maatschappelijke participatie | structureren dagactiviteiten 
WMO CONSULENT keukentafelgesprekken | indicaties | verslaglegging
Copyright © 2016 4KindKRACHT & Tjitske Weersma | Geregistreed bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 64401375 | BTW nummer: NL177004320B01 | Algemene Voorwaarden 
Sitemap | Disclaimer| Privacyverklaring