Disclaimer

© 2015 4KindKRACHT en Tjitske Weersma

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van de individuele site bezoeker. Het is niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken ervan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van 4KindKRACHT en Tjitske Weersma is het niet toegestaan deze site op enige andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Merken 

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van 4KindKRACHT en Tjitske Weersma tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van 4KindKRACHT en Tjitske Weersma is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid 

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie en entertainment. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. 

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Als u meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar meelmij@4kindkracht.nl

De site is in eigen beheer geproduceerd door en wordt bijgehouden door 4KindKRACHT en Tjitske Weersma.

Alle rechten voorbehouden.  

Als papa en mama meer zouden vragen over wat ik doe op het internet en tijdens het gamen in plaats van alleen van alles verbieden, zou ik veel meer met ze delen.. (Joris, 16)

COMMUNICATIE,  PROJECTEN, FONDSENWERVING projecten | evenementen | strategie & positionering | website ontwikkeling | (web)redactie & contentmanagement | redactiecoördinatie | communicatie | fundraising
MEDIACOACH mediacoaching & lessen | informatievaardigheden | mediaprotocollen | betrokkenheid bij (media)beleid | workshops | ouderavonden & themaweken | lesmateriaal | eerste hulp bij internet en (social) media ongelukken | social media | mediaopvoeding, -bewustzijn en -empowerment | informeren over actuele mediaontwikkelingen | onderzoek | brain- en gamestorming | klankborden
COACH & BEGELEIDER coaching | begeleiding | regie voeren over eigen leven | bevorderen bewegen en verplaatsen | bevorderen sociale redzaamheid | bevordering/compensatie zelfredzaamheid | huiswerk- en educatieve begeleiding | mediawijsheid en veilig online gedrag |  hulp bij leren zorgen voor eigen huishouding | leren toepassen van al aangeleerde vaardigheden | maatschappelijke participatie | structureren dagactiviteiten 
WMO CONSULENT keukentafelgesprekken | indicaties | verslaglegging
Copyright © 2016 4KindKRACHT & Tjitske Weersma | Geregistreed bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 64401375 | BTW nummer: NL177004320B01 | Algemene Voorwaarden 
Sitemap | Disclaimer| Privacyverklaring