Steun voor kinderombudsman

Zaterdag 30 januari 2016

Kinderombudsman Marc Dullaert moet per 1 april weg, omdat zijn baas zijn eigen team wil samenstellen. Die baas (de nationale ombudsman) is echter al anderhalf jaar bezig, dus wel een beetje late actie…Slechte actie, want Dulleart is een onafhankelijke geest met hart voor kinderen. Precies wat de functie en vooral de kinderen nodig hebben. 

Goede zaak!

Geplaatst door 4KindKRACHT op maandag 1 februari 2016

En die komen hem allemaal toe!

COMMUNICATIE,  PROJECTEN, FONDSENWERVING
projecten | evenementen | strategie & positionering | website ontwikkeling | (web)redactie & contentmanagement | redactiecoördinatie | communicatie | fundraising
MEDIACOACH

mediacoaching | medialessen | informatievaardigheden | mediaprotocollen | betrokkenheid bij (media)beleid | workshops | ouderavonden |themaweken | lesmateriaal | eerste hulp bij internet en (social) media ongelukken | social media | mediaopvoeding, -bewustzijn en -empowerment | kennis en vaardigheden | informeren over actuele mediaontwikkelingen | onderzoek | brain- en gamestorming | klankborden
BEGELEIDER

coaching | begeleiding | beter regie voeren over eigen leven | bevorderen bewegen en verplaatsen | bevorderen sociale redzaamheid | bevordering/compensatie zelfredzaamheid | huiswerk- en educatieve begeleiding | mediawijsheid en veilig online gedrag |  hulp bij leren zorgen voor eigen huishouding | leren toepassen van al aangeleerde vaardigheden | maatschappelijke participatie | structureren dagactiviteiten 
WMO CONSULENT

keukentafelgesprekken | indicaties | verslaglegging
Copyright © 2016 4KindKRACHT & Tjitske Weersma
Geregistreed bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 64401375 | BTW nummer: NL177004320B01 | Algemene Voorwaarden 
Sitemap | Disclaimer