Wat doe ik?

De naam van mijn bedrijf is 4KindKRACHT en is voor tweeërlei uitleg vatbaar.

Als je de 4 op z’n Nederlands uitspreekt, staat er ‘vier kindkracht’. Ik geloof in de kracht van kinderen en jongeren, ook of mis-
schien wel juist als ze door ziekte, handicap of andere vormen van tegenwind kwetsbaar zijn. Die kracht is mijn uitgangspunt en
de moeite van het vieren waard. Met wat extra hulp en steun kunnen ze opgroeien tot blije volwassenen. Ze kunnen meestal
meer dan menigeen denkt.  

Als je de 4 op z’n Engels uitspreekt, staat er vrij vertaalt ‘voor kindkracht’. Door hen mediawijzer te maken, maak je ze weerbaar-
der en zelfredzamer en maak je gebruik van wat ze wel kunnen. Die positieve benadering empowert en dat werkt door in alle
andere aspecten van het leven. Dat plezier gun ik iedereen.

<< Logo 

Het logo van 4KindKRACHT is zelf gemaakt met ouderwetse stiften op een dito kladblok en daarna wat gerommel op de computer. 

Het is de symbolische weergave van grote en kleine mensen in alle soorten, maten en kleuren die als ware krachtpatsers hun spierballen laten zien. Daar geloof ik in. De kracht van om allerlei redenen kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen. Jarenlange ervaring heeft mij geleerd dat zij vaak veel meer aankunnen dan menigeen hen krediet voor geeft. 

<< Favicon

De favicon (het pagina-icoon dat is geassocieerd met een website en zichtbaar is in het tabblad in de browser) van deze website is een van de mensjes uit het bedrijfslogo. 

Lijkt me wel leuk om met jou samen te computeren. Maar het lijkt me nog leuker als we samen gaan spelen in de speeltuin… (Jenny, 16)

COMMUNICATIE,  PROJECTEN, FONDSENWERVING
projecten | evenementen | strategie & positionering | website ontwikkeling | (web)redactie & contentmanagement | redactiecoördinatie | communicatie | fundraising
MEDIACOACH

mediacoaching | medialessen | informatievaardigheden | mediaprotocollen | betrokkenheid bij (media)beleid | workshops | ouderavonden |themaweken | lesmateriaal | eerste hulp bij internet en (social) media ongelukken | social media | mediaopvoeding, -bewustzijn en -empowerment | kennis en vaardigheden | informeren over actuele mediaontwikkelingen | onderzoek | brain- en gamestorming | klankborden
COACH & BEGELEIDER

coaching | begeleiding | beter regie voeren over eigen leven | bevorderen bewegen en verplaatsen | bevorderen sociale redzaamheid | bevordering/compensatie zelfredzaamheid | huiswerk- en educatieve begeleiding | mediawijsheid en veilig online gedrag |  hulp bij leren zorgen voor eigen huishouding | leren toepassen van al aangeleerde vaardigheden | maatschappelijke participatie | structureren dagactiviteiten 
WMO CONSULENT

keukentafelgesprekken | indicaties | verslaglegging
Copyright © 2016 4KindKRACHT & Tjitske Weersma
Geregistreed bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 64401375 | BTW nummer: NL177004320B01 | Algemene Voorwaarden 
Sitemap | Disclaimer